Memur disiplin soruşturmalarında önemli süreler

Memur disiplin soruşturmalarında önemli süreler
 • 29.12.2017
 • 1.358 kez okundu

Memurların disiplin soruşturmaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda düzenlenmiştir. Buna göre memurlara uygulanan disiplin cezaları sırası ile uyarma, kınama, aylıktan kesme ve devlet memurluğundan çıkarılmadır. Bu disiplin cezalarının uygulanmasında uyulması gerek bazı kural ve süreler vardır. Bu yazıda bu cezalar ile ilgili önemli bazı süreler verilecektir.

İlgili memurun savunması için verilmesi gereken en az süre: 7 gün.

Disiplin soruşturması açılması zamanaşımı: Fiilin ve failin öğrenildiği andan itibaren:

 • Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir
  ay içinde disiplin soruşturmasına
 • Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanılmak zorundadır.

Karar verme zamanaşımı süresi: Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde
disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Karar süresi:

 • Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı
  günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.
 • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde soruşturma dosyası, kararını
  bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı
  aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.
 • Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait
  dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami
  altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

Üst kadrolara atanamama: Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar ise 10 yıl boyunca daire başkanı kadroları ile daha üst kadrolara…. atanamazlar.

Disiplin cezalarına itiraz: disiplin cezalarında itiraz süresi kararın ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür. İtiraz mercileri bu itirazları kendilerine intikalden 30 gün içinde karara bağlamak zorundadırlar.

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi: Uyarma ve kınama cezası alanlar 5 sene sonra, aylıktan kesme cezası ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar ise bu cezadan 10 sene sonra , verilmiş olan cezaların özlük dosyalarından silinmesini isteyebilirler.

Görevden uzaklaştırma: Bir memur en çok 3 ay süre ile görevinden uzaklaştırılabilir. Eğer memur hakkında bir ceza kovuşturması var ise bu süre her seferinde 2 ay uzatılabilir. Görevinden uzaklaştırılan memur hakkında en geç 10 gün içinde soruşturma başlatılması zorunludur.

Memur hakkında ceza kovuşturması: Yetkili makam soruşturma iznini suçun işlenildiğinin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde vermelidir. Bu süre bir kereye mahsus olmak üzere 15 gün uzatılabilir

Hakkında cezai soruşturma izni verilen memur bu karara karşı 10 gün içinde itiraz edebilir. Eğer izin verilmez ise bu karara karşı da şikayetçi ya da Cumhuriyet Başsavcılığı 10 gün içinde itiraz edebilir.

Hukuk ile ilgili daha fazla okuma yapmak ve ilgili kategoriye gitmek için tıklayınız.

Etiketler: / / / / / / / /

Kişi başına düşen milli gelir 2019
Türkiye’de 2018 verilerine göre kişi başına düşen milli gelir Türkiye İstatistik Kurumunun tarafından açıklandı. İşte Kişi başına düşen milli gelir...
İşsizlik Türleri ve Sebepleri
İnsanlar yaşamlarını sürdürmek ve zorunlu ihtiyaçlarını gidermek için bir işe ihtiyaç duyarlar. Elde edilen güzel bir işin sonunda insanlar işlerini...
Aylara Göre Dolar Kuru 2018
Aşağıdaki tablo 2018 yılına ait dolar kurlarını göstermektedir. Tablo ayın ilk günündeki dolar kuru ile son günündeki dolar kurunu gösterecektir.İşte Aylara...
Dünyanın en tehlikeli şehirleri
Dünyanın en tehlikeli şehirleri hangileridir? Hangi şehirler en tehlikeli şehirler içinde yer almaktadır? Aşağıdaki liste Mayıs 2018 verilerine göre dünyanın...
Küresel Barış Endeksi 2018
Küresel Barış Endeksi 2018 (İngilizce: Global Peace Index), ülkelerin ve bölgelerin göreli barışçıl konumunu ölçen bir girişimdir. Sidney, Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün bir...
Dünyanın en kalabalık ülkeleri 2018
Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfus sıralaması ya da Dünyanın en kalabalık ülkeleri 2018 aşağıdaki gibidir. Dünyanın en kalabalı ülkeleri Çin,...
Türkiye kişi başına düşen milli gelir 2018
Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir 2018 ne kadardır? 2018 verilerine göre Türkiye’de kişi başına düşen milli gelir ne kadardır?...
Dünyanın En Fakir Ülkeleri
Gayri Safi Milli Hasılası En düşük Ülkeler, başka bir ifade ile dünyanın en fakir ülkeleri sıralamasına geçmeden önce kısaca Gayri...
Gayri Safi Milli Hasılası En Yüksek Ülkeler
Gayri Safi Milli Hasılası En Yüksek Ülkeler sıralamasına geçmeden önce kısaca Gayri Safi Milli Hasıla yani GSMH’nin tanımını vermekte fayda...
Türkiye’nin en uzun tünelleri
Türkiye’nin en uzun tünelleri hangileridir? Türkiye’nin en uzun tüneli, Türkiye’nin en uzun ikinci tüneli, Türkiye’deki tüneller listesi gibi şeyleri merak...
Türkiye’nin en zenginleri 2018
Türkiye’nin en zenginleri kimlerdir? En zengin 40 kişi kimdir? Bu soruların cevabını merak ediyorsanız aşağıdaki listeye bakmanız yeterli olacaktır. Aşağıdaki...
Türkiye’nin en iyi üniversiteleri
Türkiye’nin en iyi üniversiteleri hangileridir? Dünyada ilk bindeki Türk üniversiteleri hangileridir? Aşağıdaki üniversite sıralaması Türkiye’nin en iyi üniversiteleri 2018’e göre Türkiye’nin...
Kanada’nın en iyi üniversiteleri
Kanada’nın en iyi üniversiteleri hangileridir? Kanada’nın en iyi üniversiteleri 2018 sıralaması nasıldır? Aşağıdaki liste Kanada’nın dünyada ilk binde bulunan üniversitelerini, bulunduğu...
Almanya’nın en iyi üniversiteleri
Almanya’nın en iyi üniversiteleri hangileridir? Almanya’nın en iyi üniversiteleri 2018 sıralamasına göre hangi üniversiteler en iyi üniversitelerdir? Aşağıdaki liste Almanya’nın en iyi...
Dünyanın en iyi üniversiteleri
Dünyanın en iyi üniversiteleri hangileridir?Dünyanın en iyi üniversiteleri 2018 sıralaması aşağıdaki gibidir. Bir çok kurumun yapmış olduğu değişik sıralamalar olmasına...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ